Hoholmen bru i Herøy ligger på forbindelsesveien mellom Nordre Herøy og Staulen, Seløy og Dønna (Bjørn).

Brua kan også bli stengt i perioder på inntil 30 minutter fra natt til tirsdag 6. september, men da begynner ikke arbeidet før tidligst rundt kl. 02.00. Årsaken til stengingen er at det skal utføres bruinspeksjon.

Utrykningskjøretøy kan passere til enhver tid.