Pengestøtte fra Brasøy til Kambodja

Pengestøtte fra Brasøy til Kambodja_red

Nylig kunne Tanja Hanssen fra Brasøy overrekke en gavesjekk på hele 47 000 kroner til Margith Steinholt, som i en årrekke har arbeidet for å forbedre forholdene for fødende og mineskadde i Kambodja.

Etter at en delegasjon bestående av personer bosatt på Helgeland var på en reise i Kambodsja i november 2019, ble det på privat initiativ startet en innsamlingsaksjon i Brasøy i Herøy kommune. 

Initiativtaker Tanja Irene Hanssen satte på nyåret i gang en innsamlingsaksjon for å utbedre et helsehus med fødestue i området ved elven Sangkher. Håpet var å nå et mål på 24.000,- til påske. 

Nylig kunne Tanja Hanssen overrekke en gavesjekk på hele 47.000,- til reiseleder Margit Steinholt. Steinholt har i en årrekke jobbet med ulike prosjekter for å bedre forholdende til fødende og mineskadde i Kambodsja.

Pengene skulle opprinnelig bidra til at et de mange relativt primitive av helsehusene får et sårt tiltrengt nytt gulv-og kaidekke. Denne summen kommer utrolig godt med, opplyser Margit Steinholt, som sier at deler av beløpet også vil bidra noe til drift og tiltak innenfor smittevern i forbindelse med korona-pandemien. Midlene går direkte til senteret, og det påløper ingen administrasjonskostnader.

Primus motor for innsamlingen Tanja Irene Hanssen er fornøyd med resultatet, og vil takke alle som har bidratt i innsamlingsaksjonen. Hun forteller at mange har bidratt aktivt til innsamlingen som har foregått på øyværet Brasøy fra nyttår til påske. Det har vært flere donasjoner, stort loddsalg med over femti premier, konsert, foredrag, kafesalg og kronerulling hvor svært mange av de 41 fastboende og også mange gode venner av Brasøy har bidratt.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt, sier Tanja Irene Hanssen. Og hun ser ikke bort fra at det blir nye aksjoner ved en senere anledning. 

Tekst: Margit Langseth
Foto: Tanja Irene Hanssen

Annonser