Penger til opplæring og nærmiljøanlegg

formannskapet_januar
Herøy formannskap bevilget i går penger til Åsen nærmiljøanlegg og til kompetanseheving hos en lokal entreprenør.
Herøy formannskap var i går i det gavmilde hjørnet. I tillegg til å bevilge 10.000 kroner til Haiti og 5000 kroner til Rismiddelbrukernes interesseorganisasjon RIO - så ga de også 5000 kroner til Åsen nærmiljøanlegg i Åsen i Silvalen.   Det var ordfører Arnt Frode Jensen som foreslo dette og han fikk et enstemmig formannskap med på det.  

I forbindelse med at Åsen Velforening har planer om å etablere et nærmiljøanlegg i Åsen, har foreningen søkt Nordland Fylkeskommune om spillemidler i 2010 på kr. 89.315,-

 

I brev av 30.11.2009 søker Åsen Velforening Herøy kommune om kr. 5.000,- i støtte til oppstart og finansiering av anlegget.

 

Åsen Velforening søker også Herøy kommune i brev av 14.12.09, om pengestøtte til oppbygging av nærmiljøanlegget.

 

Anlegget er kostnadsberegnet til kr. 178.630,-

 

Samtidig ( i neste sak) vedtok formannskapet å prioritere Åsen nærmiljøanlegg på førsteplass på prioriteringslista i rekken av spillemiddel-søknader.   Opplæringstilskudd Firma Olaf Pettersen AS fikk innvilget 75.000 kroner i opplæringstilskudd for gjennomføring av kompetanseheving i selskapet.   Politikerne ga uttrykk for at de så positivt på at bedriftene hevet kompetansen i egne selskaper.  

Bedriften har i dag 6 ansatte med forskjellig bakgrunn innenfor de arbeidsfelt bedriften dekker.

 

For å imøtekomme de krav som stilles til bedriften og dens ansatte må det gjennomføres kurs/opplæring som omfatter alt fra førerkort, utvidelse av førerkort, grunnopplæring for yrkessjåfører, samt andre kurs innenfor anleggsarbeid som vannverk, vegbygging, sprenging m.m.

 

Fra 10.september 2009 må alle som skal kjøre lastebil og buss ha yrkessjåførutdanning.

Sistnevnte vil være gjeldende for 5 av bedriftens ansatte.

 

 

Bedriften planlegger gjennomført kurs for klasse C (Lastebil), CE (Vogntog) og DE (Buss) samt grunnutdanningskurs for yrkessjåfører.

 

Dette vil være intensivkurs i regi av kjøreskole.

 

Kostnadene i denne sammenheng vil bli som følger:

 

- Kurs Klasse C, CE og E, for en person, pakkepris kr. 80.000

- Yrkessjåførutdanning, grunnkurs, 5 à kr.34.000,- kr.170.000

Totalt kr.250.000

 

I tillegg til ovennevnte vil det påløpe reise og oppholdsutgifter som dekkes av kursdeltakerne.

 

Herøy kommune ser positivt på søknaden.

 

formannskapet_januar
Herøy formannskap, pluss ansatterepresentanter, samlet til møte i administrasjonsutvalget.

Annonser