For å være søknadsberettiget må følgende kriterier være oppfylt:

  1. Pendler må ha minimum reisekostnader per dag som tilsvarer verdien av en hurtigbåtbillett mellom Brasøy og Flostad én vei. Beløpet vil bli justert i forhold til prisstigningen på billetter.

  2. Som reisekostnader regnes billetter (etter rabatt) til buss, ferge og hurtigbåt samt kjøreutgifter med egen bil, som etter statens satser fra 1. januar 2022, skattefritt er kr. 3,50 pr. kilometer.

  3. Kjøring innad i Herøy kommune kan ikke medregnes.

  4. Pendler må ikke motta hel eller delvis dekning av reiseutgifter fra arbeidsgiver.

  5. Pendler må ikke få dekket reiseutgifter av fylkeskommunen, NAV, stipend eller andre offentlige støtteordninger.

Trykk her for å søke elektronisk.

Søknadsfristen er satt til 15. november 2022.

NB: Husk at du må legge ved bekreftelse på oppgitt arbeidsforhold fra arbeidsgiver.