Pedagog blir barneverns- pedagog

sosialkontordoer
Herøy kommune ønsker å tilsette lærer (pedagog) i en ledig stilling som barnevernspedagog på sosialkontoret. Utlysningen er gjort internt.
Fra pedagog til barnevernspedagog. Det kan bli det neste innen jobb-bytte når en ledig stilling på sosialkontoret skal fylles samtidig som Herøy kommune vil unngå å si opp folk som følge av nedbemanningen som foregår.

Konsulent Marit Stenbakken i Herøy kommune sier til Herøyfjerdingen skole-etaten har fått beskjed om at lærere kan søke.

Innen søknadsfristen 31. januar har kommet inn to søknader. Begge er lærere.

Må ta tilleggsutdanning - Men en forutsetning for at en lærer tilsettes i jobben som barnevernspedagog er at man skaffer seg tilleggsutdanningen som trengs, sier Stenbakken.

Det betyr enten et år med fulltids-studier eller to år som deltidsstudent.

- Vi tror at lærere, som allerede har høgskoleutdanning bak seg, lettere kan skaffe seg den nødvendige tilleggsutdaningen enn noen som ikke har en utdanning på samme nivå.

Samtidig vet vi at tre skoler skal legges ned til høsten, sier Marit Stenbakken.

Med tre skoler mindre blir det også færre stillinger igjen. Herøy kommune er i avslutningsfasen med en nedbemanningsplan som ble vedtatt av kommunestyret før jul.

I kommunestyrets vedtak fra desember leser vi at vel 19 stillinger skal slankes bort, hvis man ser hele kommuneorganisasjonen under ett. Innenfor skole kan det bli snakk om fem - seks stillinger. Og det skal skje nå i år.


Alle i faresonen er varslet Rådmann Roy Skogsholm sier at alle som er i faresonen for å miste jobben allerede er kontaktet per brev.

- Vi håper fortsatt at vi ikke skal behøve å si opp folk. Men innen 25. februar vet vi om noen må gå fra jobbene og eventuelt hvem dette blir, sier rådmann Skogsholm.
sosialkontordoer

Annonser