SKJÆRTORSDAG, 28. mars

Vandve kapell kl. 15.45
 • Gudstjeneste ved Jett Bock og Joanna Engesvik-Galkin
 • Nattverd
 • Kirkekaffe
 • Ofring til Familie og medier


Herøy kirke kl. 19.00
 • Velkommen til dekket langbord.
 • Vi sitter sammen rundt bordet og synger påskesanger,
 • deler nattverd og nyter bordets gleder til slutt…
 • Ved Annette Stenseng og Joanna Engesvik-Galkin
 • Ofring til Herøy speiderne


LANGFREDAG, 29. mars

Nordvik kirke kl. 15.00
 • Gudstjeneste ved Jette Bock og Joanna Engesvik-Galkin
 • Kirkekaffe i Nordvik handelsted etter gtj.
 • Ofring til Stefanusalliansen


Herøy kirke kl. 18.00
 • Korssamling med lesning av lidelseshistorien og meditativ musikk.
 • Ved Annette Stenseng og Joanna Engesvik-Galkin
 • Ofring til menighetens eget arbeid


1. PÅSKEDAG, 31. mars (husk sommertid)

Dønnes kirke kl 12.00
 • Høytidsgudstjeneste ved Jette Bock og Joanna Engesvik-Galkin
 • Nattverd
 • Ofring til Misjonsselskapet.


Herøy kirke kl. 09.00
 • Påskefeiring med festgudstjeneste
 • Ved Annette Stenseng og Joanna Engesvik-Galkin
 • Påskefrokost bak i kirka etterpå
 • Ofring til menighetens Misjonsprosjekt


2. PÅSKEDAG, 1. april

Friluftsgudstjeneste på Løkta, Hov (Oddan) 
 • Før gudstjenesten er det felles tur med start klokka 12.00 fra Oddan (hos Mary og Jarle). 
 • Turen avsluttes med bål, mat og gudstjeneste. Ta med mat og drikke.


Husvær bedehus kl. 15.00
 • Gudstjeneste ved Annette Stenseng og Joanna Engesvik-Galkin
 • Ofring til Acta