Skjærtorsdag, 6. april

Herøy kirke kl. 17.00
Skjærtorsdagsgudstjeneste ved Bent Nesse og Graeme Stevenson
- Ofring til menighetens misjonsprosjekt, Stefanusbarna


Langfredag, 7. april

Nordvik kirke kl. 17.00
Langfredagsgudstjeneste ved Ingrid B Kunzendorf og Graeme Stevenson


Første påskedag, 9. april

Dønnes kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste ved Ingrid B Kunzendorf og Graeme Stevenson
- Ofring til Kirkens bymisjon
- Gudstjenesten vil bli strømmet via kirkens Facebook side

Herøy kirke kl. 17.00
Høytidsgudstjeneste ved Bent Nesse og Graeme Stevenson
- Ofring til menighetens eget arbeid