Påse at takstigen er godkjent

torfinn_feier
Herøyfjerdingene får for tiden besøk av folk som vil selge takstiger. I den forbindelse oppfordrer feier Torfinn Andreassen herøyfjerdingene til å sørge for å kjøpe godkjente stiger.
- Jeg har fått mange henvendelser i det siste om at herøyfjerdingene blir tilbudt takstiger, og det er selvsagt opp til folk å kjøpe hva de vil.
 
Men jeg vil oppfordre folk til å sørge for at det i så fall er typegodkjente stiger de kjøper.
 
Får tidsfrister
Feieren i Herøy vil være hard på dette med godkjente takstiger.
 
Dersom ikke godkjent stige er på plass vil vedkommende huseier få tidsfrist på seg for å få skaffe godkjent takstige, sier Torfinn Andreassen til Herøyfjerdingen.
 
I verste fall risikerer folk at det ikke blir feiet.
 
Blant de stigene som for tiden blir tilbudt folk i Herøy finnes det også typegodkjente takstiger, slik Torfinn Andreassen nevner.
 
Ring og sjekk priser og kvalitet
Og en godkjent takstige skal være fastmontert i takets bærende konstruksjoner og samtidig typegodkjent.
 
- Det finnes flere forretninger i området som tilbyr godkjente takstiger. Noen leveres monterte, mens andre ikke tilbyr montering.
 
Jeg oppfordrer folk til å sjekke, ringe rundt og forhøre seg, avslutter feier Torfinn Andreassen.
torfinn_feier
Feier Torfinn Andreassen oppfordrer herøyfjerdingene til å sørge for å kjøpe en typegodkjent takstige hvis de først investerer i stige.

Annonser