Tematikken på dette seminaret vil være:

  • Pårørende – rettigheter, plikter og lovverk
  • Pårørende - belastninger og kjønnsforskjeller
  • Pårørende - konflikter og kriser
  • Personsentrert omsorg

Sted:
Storstua på Herøy omsorgssenter

Tidspunkt:
For ansatte: kl. 12.00 - 14.30
For pårørende og andre: kl. 18.00 - 20.00