Overtar brygge fra Sandsundvær

sansundvaerbrygge1
Herøy kommune får vederlagsfritt overta en brygge som står på ”Bryggeberget” i Leirfjord. Brygga har tidligere stått i Sandsundvær og Herøy kommune ønsker å sette brygga opp igjen i Sandsundvær.

I sommer henvendte Oddvar Ulvang fra Leirfjord seg til Herøy kommune og fortalte at han hadde en brygge stående på sin eiendom som tidligere stod i Sandsundvær.
 
Denne kunne han og kona Anne Marie tenke seg å overdra vederlagsfritt til Herøy kommune.
 
Brygga begynner å bli i dårlig befatning utvendig og fundamentet/bryggestolpene i forkant må snarest utskiftes for å sikre brygga.
 
Brygga ble flyttet fra Sandsundvær i 1899, to år før det fryktelige stormen i 1901. Man vet ikke nøyaktig hvilken holme brygga har stått på.
 
Restaureringsprosjekt
I samme anledning har flere enkeltpersoner meldt sin interesse for å få i gang en opprustning ute på Sandsundvær.
 
Arbeidet med å få til et restaureringsprosjekt i Sandsundvær er dermed i emning.
 
 
I denne sammenheng kan brygga være et verdifullt bidrag, skriver rådmann Roy Skogsholm i sakspapirene til fredagens møte i Herøy formannskap.
 
Arbeidskrevende oppdrag
”Flere har bedt kommunen om å sikre seg brygga. Helgeland Museum har vurdert brygga. Dette er et omfattende og arbeidskrevende oppdrag.
 
Det må gjennomføres sikringsarbeid for å berge brygga,” skriver rådmannen og fortsetter:
 
”Jeg kan ikke se at det er kommunen som skal gjennomføre denne oppgaven men vi kan være med på å sikre brygga slik at restaureringen kan gjennomføres av andre.
 
Jeg ser det slik at det bør etableres en velforening, lag eller selskap som ivaretar det totale på prosjektet på Sandsundvær på samme måte som en har sett i Vega-øyene.
 
Organisasjon gjennomfører prosjektet
Kommunen kan sikre brygga og overlate denne til den organisasjonen som ser seg i stand til å gjennomføre restaureringsprosjektet.
 
Kommunen har ikke økonomisk evne eller en organisasjon for å gjennomføre slike oppdrag. Hvis en ikke lykkes med å etablere en slik organisasjon tilbakeføres brygga til dagens eiere.
 
 
I følge Helgeland Museum kan sikringsarbeid gjennomføres av lokal håndtverker innenfor en kostnadsramme på kr. 5000.
 
Siden brygga senere skal overføres til en organisasjon finner jeg det riktig at dette finansieres over budsjettposten ”Annen støtte lag og foreninger”, mener rådmann Skogsholm.
 
 
Rådmannens innstilling:
1. Herøy kommune inngår kontrakt med Anne Marie og Oddvar Ulvang om overtakelse av brygge som står på ”Bryggeberget” i Leirfjord kommune. Overdragelsen skjer vederlagsfritt.
 
2.  Brygga skal innen fem år overdras til en organisasjon som påtar seg å flytte og oppføre/restaurere brygga i Sandsundvær. Hvis ikke dette skjer innen 5 år tilbakeføres brygga til Anne-Marie og Oddvar Ulvang.
 
3. For å sikre brygga bevilges kr. 5.000 fra posten ”Annen støtte lag og foreninger”. Helgeland Museum ivaretar dette sikringsarbeidet og engasjerer håndtverker på kommunenes regning.
sansundvaerbrygge1
Denne brygga, som står i Leirfjord, kan Herøy kommune overta gratis for å sette den opp i Sandsundvær igjen.
sansundvaerbrygge2
Slik ser det ut inni brygga....
sansundvaerbrygge3
...og slik.
sansundvaerbrygge6
Inventarfoto.
sandsundvaerbrygga5
Brygga begynner å bli i dårlig forfatning utvendig og fundamentet/bryggestolpene i forkant må snarest utskiftes for å sikre brygga.

Annonser