«Barvogn i sykehjem»: ble startet ved Røde Kors sykehjem i Bergen i 2002 av legene Stein og Bettina Husebø.

- Vi håper at at det skal bli et fast tiltak ca en gang i mnd med ulike typer innslag av musikk. Vi har hatt kontakt med frivillighetssentralen og pensjonistforeningen som gjerne vil samarbeide med oss. Det har alltid vært stor dugnadsånd blant ansatte på omsorgssenteret når det gjelder å lage trivselstiltak for eldre, sier Anne Lise Gjengaar til Herøyfjerdingen.

- I mange år ble det arrangert 8.mars fester som var veldig populær i tillegg til husfester og julebord. I 1993 ble det stiftet en forening som het eldrebussens venner. Der ble det samlet inn i penger slik at det kunne kjøpes inn buss til eldre og uføre. Etter noen år overtok kommunen driften av den, og det ble ingen aktivitet i foreningen. Denne er nå avsluttet og pengene som sto på kontoen overført til jentene på sykehjemmet. Omsorgssenteret eier en buss (Trivselsbussen) slik at også rullestolbrukere som ikke bor på omsorgssenteret kan komme seg til og fra ulike aktiviteter, avslutter Gjengaar.

Da Herøyfjerdingen var innom gikk praten livlig på bordene mens Odd Gjengaar og hans datter Maja var og sang og spilte på arrangementet. Barvogna fungerer slik at det tas opp bestilling på drikke rundt bordene av "servitører" som består av folk som til vanlig jobber eller har jobbet i eldreomsorgen. 

Tanken er at det skal arrangeres en musikalsk aften der folk inviteres til å bidra med sang og musikk i tillegg til at barvogna tas fram. 

- Vi håper at dere som er her i kveld vil snakke varmt om dette tiltaket slik at det kanskje kommer enda flere til neste arrangement. Vi håper også at folk melder seg til å bidra med sang og musikk i tillegg til andre oppgaver. Vi håper også at vi skal få til ei skyssordning med "Trivselsbussen" til de som har problemer med å komme seg til disse kveldene. Jeg vil også rette en stor takk til Odd Gjengaar og Maja som bidrar med flott musikk og samtidig takke "jentene" på sykehjemmet som nå tar prosjektet videre og skal styre det framover, sa enhetsleder Wenche Sæthre Jørgensen.