Over 200 veilys er mørke

veilys
Mange av veilysene i Herøy er mørke, og de fleste veilysforeningene har ikke penger som kan følge med når Herøy kommune skal overta for veilysene. Mange av veilysanleggene er nemlig i elendig forfatning.
Veilys er så ubetinget en viktig trivselsfaktor nå når mørketida er i ferd med å feste grepet på Norge.
 
I Herøy har mange opp gjennom årene startet private veilysforeningen og samlet inn penger, som igjen har ført til at veiene har vært opplyste.
 
Manglende vedlikehold
Men ettersom tiden har gått har behovet for vedlikehold og raparasjoner blitt stort. I dag står over 200 av de vel 1000 lyspunktene i kommunen uten lys.
 
Bare et fåtall av veilysforeningene har penger.
 
Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen opplyser til Herøyfjerdingen at det finnes over et tusen lyspunkter i kommunen.
 
For øyeblikket er likevel ikke dette noe lyspunkt.
 
I elendig forfatning
For - svært mange av anleggene er i en elendig forfatning, sier Roy Nilsen:
 
- En del av anleggene er i så elendig forfatning at det kreves en totalrenovering.
 
Vi har gjennomført en grundig kartlegging av behovet, og det er antydet mellom to og tre millioner kroner for å ruste opp anleggene, sier Nilssen.
 
Han sier at når det ikke følger penger med fra de private veilysforeningene må kommunen bruke at det kommunale budsjettet.
 
Mangler mannskap
- Men det er faktisk like mye et spørsmål om mangel på mannskap. Etter nedbemanning av kommunen har vi nå bare to vaktmestre igjen.
 
Dermed er det begrenset hva vi makter å få gjort. Derfor prøver vi å få de enkelte grendeutvalgene til å gjøre noe. Blant annet der det kun er snakk om å skifte pærer.
 
Sist helg leide vi ut den kommunale liften til Husvær og Brasøy, slik at det kunne bli skiftet pærer der.
 
Der det er snakk om mer omfattende reparasjoner blir det ikke gjort i år, uten at vi får tilført ekstrene midler, uttaler Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen.
 
Overtar veilysene
Herøy kommune har allerede gjort avtaler med noen veilysforeninger om å overta lysene. De som har penger på konto overfører disse til kommunen, øremerket til veilys i det enkelte området.
 
På siste møte i Herøy formannskap tok varaordfører Elbjørg Larsen (Ap) opp situasjonen med mørke veilys.
veilys
Det er over 1000 veilys i Herøy, og vel 200 av disse er mørke.
roy_nilssen
- En del av anleggene er i så elendig forfatning at det kreves en totalrenovering, opplyser Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen.

Annonser