Orienterte om HALD IKS

2_HALD_IKS
Ved starten av kommunestyremøtet tirsdag ettermiddag orienterte daglig leder Tor Henning Jørgensen politikerne om de fire HALD-kommunenes nærings- og utviklingsselskap.
HALD IKS skal, sam­men med kommunenes førstelinje og administrative/politiske ledelse, stå for næringsarbeidet i regionen.   - HALD IKS skal også være et felles verktøy i arbeidet med viktige regionalpolitiske spørsmål og utfordringer knyttet infrastruktur - med betydning for nær­ingslivet, sa daglig leder i HALD IKS Tor Henning Jørgensen blant annet til kommunestyrets representanter tirsdag ettermiddag.   - HALD har etablert seg som et begrep hos folk, sa Jørgensen blant annet og tok spesielt for seg et spennende reiselivsprosjekt som HALD IKS kjører, nemlig "Ut i øyan".   Dette kan du lese mer om på HALD IKS sin hjemmeside ved å trykke HER.   Her kan du også sette deg mer inn hva HALD IKS står for og holder på med.   Stiftet i 2001 Desember 2001 ble HALD stiftet som en følge av at Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna fikk status som omstillingsregion. Bakgrunnen for dette var konkursen til Slipen og Excon i Sandnessjøen gikk konkurs med det store tapet av arbeidsplasser det medførte.   2007 var denne perioden som omstillingsregion ute, og HALD henvendte seg til fylkeskommunen om hva det videre livet til regionen skulle bli.   Fra 1. januar 2008 var HALD IKS en realitet ved en virksomhetsoverdragelse fra HALD.   HALD IKS bruker for øvrig Herøyfjerdingen til å lage artikler til deres nettside.
2_HALD_IKS
Daglig leder i HALD IKS Tor Henning Jørgensen orienterer kommunestyret om selskapet.

Annonser