Orienterte om flyktningene

mai_lis4
Mai Lis Larsen fra NAV-kontoret i Herøy orienterte i dag formannskapet om status for arbeidet med flyktningene. Så langt er det kommet sju av de vedtatte 20 flyktningene, men på grunn av manglende boliger kommer det ikke flere før til høsten.
- Vi har tatt imot seks menn og en kvinne i alderen 20 til 45 år. Det er en flott og positiv gjeng, fortalte sosialkonsulent Mai Lis Larsen i formannskapet i dag tidlig.
 
Herøy kommunestyre vedtok i fjor vår å bosette 20 flyktninger i 2009.
 
Det klarte man ikke, men kommunen har vedtatt å fortsatte i 2010 med å bosette de siste 13 flyktningene som man ikke klarte i fjor.
 
Fornøyde politikere
De sju som er ankommet er alle fra Eritrea og fungerer meget godt som gruppe.
 
Alle er tilknyttet Herøy Voksenopplæring med opplæring i norsk med samfunnskunnskap.
 
Mai Lis Larsen hadde selv bedt om å få komme og oppdatere politikerne på status for arbeidet med å bosette og integrere flyktningene.
 
Og politikerne var fornøyd med det de hørte og blant annet ga ros til Mai Lis Larsen for at man ikke har forsert inntaket av flyktninger så lenge boligsituasjonen ikke tillater det.
 
NAV Herøy har for øvrig nylig tilsatt Patrick Monaghan fra Dønna som rus-/flyktning-konsulent. Han som begynner i jobben 26. april.
 
mai_lis4
- Det er en flott gjeng med flyktninger vi har fått som alle gjør sitt beste, fortalte sosialkonsulent Mai Lis Larsen i formannskapet i dag.
mai_lis3
- På grunn av mangel på boliger er det ikke realistisk å tro at vi skal bosette 13 nye flyktninger i år, sa Mai Lis Larsen.

Annonser