Orienterer om budsjettet

raadmann2
- Den gulrota regjeringa brukte da kommunene fikk beskjed om å ruste opp skoler og offentlige bygninger må være en minigulrot dyrket i Hattfjelldal, sa rådmann Skogsholm til latter fra politikerne i kommunestyret.
- Kommunene sitte igjen med hele utgiften, sa rådmannen blant annet.

- Dere har svelget mange kameler, dere har lært dere å like kamelkjøtt, sa rådmannen humoristisk.

Før han igjen ble alvorlig. Det gjelder 2009-budsjettet når rådmann Roy Skogsholm står på talerstolen for å orientere politikerne.

- 10 prosent av budsjettet er fjernet og vi hadde en diskusjon om vi skulle skjære ned 10 eller 12 millioner. Vi mente 10, mens konsulenten vi benyttet mente 12 millioner.

Vi ser nå at vi burde ha strammet to millioner til. Hadde ikke lønnsutviklingen vært så ekstrem, ville det holdt med 10 millioner, sa rådmannen videre

Budsjettet er så følsomt at det ikke finnes muligheter for inndekning. Det er skåret inn til beinet.

Årsaken til dette er nedgangen i folketallet. Noe som tilsvarer halvannet millioner kroner ned i forhold til budsjettert, sa Skogsholm.

Vi vil gå mot et underskudd på to millioner kroner for 2008, men har muligheter for å bruke renteinntekter for å dekke det inn, sa rådmannen blant annet.

Bosetting av flyktninger og bygging av boliger er to tiltak som ligger inne i budsjettet som skal kunne gjøre noe med utviklingen.

Vi går nemlig dramatisk ned i antall yrkesaktive. I 2010 er året vi skal snu det hele til en positiv utvikling, sa rådmannen.

Dere har fått forelagt en fyldig dokumentasjon i de sakspapirene dere nå sitter med. Det bør dere ta vare på, sa rådmann Skogsholm.
raadmann2
- Dere har svelget mange kameler, så rådmann Roy Skogsholm til kommunestyret da han orienterte om budsjettet.
komstyret_lysark
Slik budsjetterer rådmannen med utviklingen av skatt.
komstyret_politikerne
Politikerne følger nøye med på rådmannens orientering.

Annonser