Folkehelsekoordinator Karina Kilvær hadde tatt initiativ til turen og hun berømmer samarbeidet med jentegruppa JeSS og kulturskolen v/Reidar Moursund. Begge er alltid velvillige til å stille opp i mange forskjellige sammenhenger.

Turen startet ved rådhuset der ordfører Arnt Frode Jensen ønsket velkommen. Deltakerne dannet lag og fikk utdelt svarskjema til rebusene som en fant langs veien til Langåsen. Folk gikk i sitt eget tempo og det var en del artige diskusjoner om hva riktig svar kunne være. Etterpå var det trekning av t-skjorter som var sponset av Helgeland friluftsråd.

Bålkaffe
Da deltakerne kom fram til Langåsen ble det servering av bålkaffe og saft, samt litt å bite i. Denne delen av arrangementet var det JeSS som hadde ansvaret for. De hadde også laget spørsmålene/rebusene.

Sang og musikk
Fem jenter fra Kulturskolen - Laura, Hedda, Emma, Oda og Anette - sang tre sanger med Reidar Moursund på gitar. Dyktige jenter som vi sikkert kommer til å høre mer fra i framtida.

Bruk refleks:
Deltakerne fikk utdelt refleksbånd med kommunens logo og alle ble oppfordret til å fortsette å bruke naturen og stiene selv om vi går inn i mørketida. Vi må tenke på egen sikkerhet.

Nærturer er viktige.
Karina Kilvær sier til Herøyfjerdingen at nærturer er svært viktige i et folkehelseperspektiv. En trenger ikke klatre på de høyeste fjell for å ha glede av å være ute i naturen. Det er samtidig viktig å ta med barn på tur, da dette gir dem gode minner de tar med seg videre i livet.

Tror de som deltok har et ønske om at dette må bli en årlig tradisjon.