Opptak av formannskapsmøte på Kommune-TV

Formannskapsmøte 22

Her kan dere se og høre opptak som ble gjort av formannskapsmøtet 22. september på Herøy kommunes egen "TV-kanal".

Følgende saker ble behandlet:

Dere kan klikke på sakstitlene eller titlene på orienteringssakene for å se opptak fra møtet. Ved å gå inn på linken https://heroy-no.kommunetv.no kan dere også se opptak av andre kommunale møter. Linken finnes også på nettsidene til Herøy kommune, www.heroy-no.kommune.no.
 

76/2020 - Salg av Herøy fiber AS

77/2020 - Kommuneplanens arealdel 2019-2029

78/2020 - Oppstart planarbeid - Herøy Maritime Næringspark

79/2020 - Kommunedelplan for Idrett og Fysisk Aktivitet 2020-2024

80/2020 - Delegering av myndighet til å vedta mindre reguleringsplan for Herøysundet bru til Formannskapet 

81/2020 - Kai Sandsundvær 

82/2020 - Tertialrapport per 31.08.20

83/2020 - Ny samarbeidsavtale RKK Ytre Helgeland

84/2020 - Kulturpris 2020 (Unntatt offentlig Ofl §5)

85/2020 - Herøy kommunes næringspris 2020 (Unntatt offentlig Ofl §5)

86/2020 - Unge kunstneres pris 2020 (Unntatt offentlig Ofl §5)

87/2020 - Frivillighetsprisen 2020 (Unntatt offentlig Ofl §5)

Orienteringssaker:

Referatsaker

Annonser