Oppstart på de første boligene etter jul

herbo_mot_nord
I løpet av tirsdagen denne uka får leder Jens Norum i det kommunalt eide boligselskapet HERBO AS inn de siste tilbudene fra interessentene som vil bygge boliger i Herøy. Nå åpner Norum for at det kan bygges inntil 20 boliger her i Asplund i Silvalen.
- Hvis vi klarer å få inn søknadene før årsskiftet kan vi få gunstigere tilskuddsordninger.
 
Fire leverer tilbud
I tillegg til økte kommunale avgifter vil dette kunne gi rimeligere husleie for leietakerne, sier leder i HERBO AS Jens Norum til Herøyfjerdingen.
 
Dersom det lykkes HERBO AS å få i stand finansiering gjennom Husbanken, mener Norum at spaden kan settes i jorda for bygging etter jul – på ettervinteren.
 
Fire forskjellige interessenter/entreprenører deltar i kampen om å få levere leilighetene.
 
Jens Norum regner et halvt års byggetid på leilighetene.
 
Avhjelpe boligmangelen
Det kommunale boligselskapet skal avhjelpe mangelen på boliger i Herøy. Kommunen har i høst fått på plass de første fire av i alt 20 planlagte flyktninger.
 
Disse skal være med, sammen med andre tiltak, å øke bosettingen i kommunen.
 
Tidligere har det vært tanken at det skal bygges 12 nye boliger. Dette gjelder to- og tre-roms leiligheter.
 
Inntil 20 leiligheter
Nå åpner Jens Norum for at det kan bygges inntil 20 leiligheter i området Asplund i Silvalen. Her står i dag flere andre leiligheter.
 
De nye leilighetene skal bygges parallelt med hovedveien. Det er Asplund Eiendom ved Arne Moe som eier tomtene.
 
For tiden forhandler HERBO AS med Moe om prisen på disse tomtene.
 
- De fleste flyktningene som kommer er enslige. Men de kan søke om familie-gjenforening og hva er behovet da, spør Jens Norum.
 
Ikke mange store leiligheter
- Vi har ikke mange store leiligheter i dag og vi må jo også vurdere hvor mange store leiligheter vi skal bygge.
 
Disse blir jo dyrere enn de mindre, sier Norum.
 
De siste årene har byggeaktiviteten i Herøy vært svært lav. Inneværende år har det bare blitt satt opp to boliger i kommunen.
 
Den kommunale boligmassen er selvfølgelig av eldre dato, og Jens Norum mener folk vil være villige til å betale litt ekstra for å bo i boliger som samsvarer med dagens standard.
 
Månedlig husleie på kommunale boliger i dag ligger fra 3.200 kroner og opp til rundt 6000 kroner.
herbo_mot_nord
Til høyre her og videre nordover skal det kommunale boligselskapet som Jens Norum (bildet) leder sette opp inntil 20 leiligheter.
herbo_asplund_m_tekst_01
Leilighetene vil ligge på oversiden av hovedveien i Silvalen. (kartutsnitt av Asplund)
herbo_jens
Dersom det lykkes HERBO AS å få i stand finansiering gjennom Husbanken, mener Jens Norum at spaden kan settes i jorda for bygging etter jul – på ettervinteren.
herbo1
De nye boligene vil komme herfra hvor Asplund Eiendom har en bolig stående i dag (til venstre bak) og videre mot nord.

Annonser