Oppstart for nye kirkelige konfirmanter

Konfirmanter 2021_illustrasjon

Herøy menighet inviterer til informasjons- og oppstartsmøte for kirkelige konfirmanter 2020-21, onsdag 30.september kl.17.30 i Herøy kirke

- Vi sendte ut invitasjon til de som står på vår medlemsliste før sommerferien, men også niendeklassinger med annen bakgrunn er hjertelig velkommen.

- Første timen er avsatt til informasjonsmøte for både konfirmanter og foreldre, og vi vil svare på eventuelle spørsmål. Husk å ta med innmeldingsskjema, hvis dere ikke har levert det tidligere.

- Deretter sender vi foreldrene hjem, og har første samling med de nye konfirmantene. Da vil vi bli bedre kjent med kirka, og snakke om hva vi skal gjøre på presentasjonsgudstjenesten som kommer søndag 4. oktober, opplyser menighetspedagog i Herøy og Dønna, Trine Heggheim.

 

Annonser