Torsdag 8. september starter nytt konfirmantår i Herøy menighet, og alle ungdommer født i 2008 som ønsker eller vurderer kirkelig konfirmasjon er velkomne til innskriving og oppstart i Herøy kirke kl 17.30.

 Det blir først en informasjonsdel der vi ønsker at foreldrene også skal være til stede. Deretter blir det halvannen times samling med kun konfirmantene.

Brosjyre og innmeldingsskjema ble i juli sendt til de som er medlemmer av Den norske kirke, men også andre i årskullet er velkomne. Hvis man ikke er døpt, ordner vi dette i løpet av konfirmantåret. Vi aksepterer også dåp utført i andre kristne kirkesamfunn, deriblant den katolske og den ortodokse kirke – også utført i andre land enn Norge.

 De som ikke har sendt inn innmeldingsskjema på forhånd må ta med ferdig utfylt skjema på torsdag. De som ikke har fått skjema, skal selvsagt få det når de kommer.

Hjertelig velkommen til samling – også til deg som måtte være i tvil om hva du vil velge! Kanskje du finner det ut i løpet av denne kvelden.

På vegne av Herøy menighet: Menighetspedagog Trine Heggheim og sokneprest Jørg Kunzendorf