Opprettholder lovlighet av budsjettet

arnt_frode_02
Ordfører Arnt Frode Jensen foreslår til formannskapets møte 24. januar å opprettholde kommunestyrets budsjettvedtak fra 19. desember. Herøy Frp og Tore Grønbech (H) har bedt om lovlighetskontroll av vedtaket.
De punktene Herøy Fremskrittsparti og Tore Grønbech (H) krever lovlighetskontroll av er:

1. Kr. 284.000 kroner i eiendomsskatt Ordføreren skriver at forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt på verker og bruk i 2008 betrakter han som rene politiske vurderinger som ikke kan overprøves.

2. Borgeutvalgets innstiling og Sørheimsutvalgets innstilling om inntektsgevinst på kr. 700.000,- Her skriver ordføreren at ekstra inntekt som følge av Sørheimsutvalget/Borgeutvalget betrakter han også som politiske vurderinger som ikke kan overprøves.

3. Manglende balanse i økonomiplanen når eiendomsskatten forskyves et år
"Slik vi tolker kommunestyrets budsjettvedtak forutsettes det det at det skal innføres eiendomsskatt på verker og bruk i 2008 og eiendomsskatt på øvrige eiendommer vurderes særskilt med mulig innføring i 2009," skriver ordføreren og legger til:

"Utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk må gjøres før 1. mars 2008 hvis det skal gjelde for 2008. Det fremmes derfor sak om dette i kommunestyret den 14. februar...."

"....Hvis kommunestyret 14. februar innfører eiendomsskatt på verker og bruk for 2008 med sats to promille vil vil det være mulig å utvide eiendomsskatten til hele kommunen i 2009 med sats fire promille. Dermed vil økonomiplanen være i balanse", skriver ordføreren.

Saka skal også til kommunestyret for behandling.
arnt_frode_02
Ordfører Arnt Frode Jensen foreslår at kommunestyret opprettholder sitt budsjettvedtak.

Annonser