Politiet har opprettet sak og iverksatt etterforskning etter at vi ble kjent med at et stort antall rein på Herøy er død uten at årsaken er klar. Dette opplyser etterforsker for dyrevelferdskriminalitet Stine Marie Brox Gundersen ved Nordland politidistrikt i ei pressemelding onsdag 27. april 2022.

- Vi har et tett og godt samarbeid med Mattilsynet, Statsforvalteren, Veterinærinstituttet og kommunal forvaltning i dette arbeidet. Etterforskningen er i en tidlig fase og vi kan derfor ikke gå inn på hvilke etterforskningsskritt som iverksettes, men hensikten med etterforskningen er å forsøke å avklare hvorvidt det er brudd på dyrevelferdsloven, eller annen miljøkriminalitet som er årsaken for at reinen er blitt syk, skriver Brox Gundersen i pressemeldingen fra politiet.

100 rein døde eller avlivet
Politiet er gjort kjent med at det skal dreie seg om en flokk med ca. 400 rein, hvor ca. 100 av disse er blitt syke og som følge av det enten er avlivet eller er døde. Symptomene til den syke reinen er at de er ustø / sjanglete og dyrene er generelt svake. Det skal også ha vært mange aborter.

Den aktuelle reinflokken ankom Herøy i desember 2021. Reineierne varslet Statsforvalteren i Nordland og Veterinærinstituttet om at reinene viste unormal adferd i slutten av mars 2022.

I forkant av at saken ble anmeldt til politiet har det vært gjort en rekke undersøkelser for å forsøke å avklare hva som er årsaken til at rein er blitt syk. Veterinærinstituttet har vært flere ganger og tatt prøver, i tillegg er det foretatt obduksjon av skrotter. De har så langt ikke kunnet finne noe kjent sykdom forårsaket av bakterier eller virus. Alle kjente tungmetaller er også utelukket som årsak. Veterinærinstituttet fortsetter å følge opp reinflokken for å finne ut hva årsaken kan være.

Det er ikke funnet noe som gir grunn til å klandre reineierne for det som er skjedd med reinflokken. Reinen var i alminnelig godt hold da dette inntraff. Reinen har også blitt godt tatt vare på underveis.

Publikum oppfordres til å ikke forstyrre reinen, den trenger å få være i ro. Målet er å  få flyttet hovedflokken så raskt som mulig. De svakeste blir passet på, og foret der de er til de blir sterke nok til å flyttes.

Politiet oppfordrer publikum til å ta kontakt dersom noen har informasjon om saken som vi burde kjenne til. Ta i så tilfelle kontakt med politiet på 02800, står det i pressemeldingen.