Opprettelse av Mental Helse i Herøy

Mental Helse Herøy_2

Torsdag 17. juni ble det opprettet en lokalavdeling for Mental Helse i Herøy.

Stiftelsesmøtet ble gjennomført på Herøy bygdesamling og følgende ble valgt:

Leder : Hugo Sandoval
Nestleder: Grethe H. Jensen
Kasserer: Jelena Budesa
Styremedlem: Ola Loe
Varamedlem: Monika Storå
Revisor: Tom Wennemo
Valgkomité: Styret

- Det var gledelig å oppleve besøk fra Meløy lokallag og alle andre som deltok og bidro til lagets start, opplyser nyvalgt leder Hugo Sandoval.

Det ble servert kaffe og vafler og møte avsluttet med utveksling av gaver og gode ord om stå sammen til ansvar for lagets videre organisasjons utvikling.

Visjon
« For økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud»

Trykk her for å lese mer om Mental Helse

 

Mental Helse Herøy_4
Stiftelsesmøte ble gjennomført i fjøsen på Herøy bygdesamling.
Mental Helse Herøy_2
Her er de faste medlemmene i det nye styret. Fra venstre: Jelena Budesa (kasserer), Ola Loe (styremedlem), Grethe Helen Jensen (nestleder) og Hugo Sandoval (leder).

Annonser