Barna fikk lære om lakseoppdrett og om fiske i gamle dager og det var et lydhørt publikum som fikk omvisning av Kjell Inge Jakobsen.

- Han greide å engasjere 19 barn, noe som er en bragd når aldersgruppen var fra 1,5 til 6 år. Vi fikk også se hvalben, dun fra ærfugler og masse annet rart.Etter omvisningen demonstrerte Kjell Inge og Yngve hvordan fisk og kamskjell skal tilberedes.

- Takk til de gode hjelperne Yngve, Stine og Roald. Uten dere hadde ikke turen vært mulig, skriver Solli barnehage til Herøyfjerdingen.

Solli barnehage anbefaler slike opplevelser på det varmeste for barn og voksne i alle alder.

Alle foto: Solli barnehage