Alle henvendelser til det nedlagte overformynderiet skal nå gå til Fylkesmannen i Nordland ved vergemålsseksjonen.

Les mer om ordningen på hjemmesiden til Fylkesmannen i Nordland Trykk her eller den nye Vegemålsportalen Trykk her