Opphever lokale karantenebestemmelser

karantene_cropped

Formannskapet i Herøy vedtok enstemmig tirsdag 5. mai 2020 å oppheve utvidede karantenebestemmelser.

Her er formannskapets enstemmige vedtak:

  1. Herøy kommune forlenger ikke vedtaket om lokal forskrift om utvidede karantenebestemmelser.

  2. Lokal forskrift om utvidede karantenebestemmelser for uke 18 utløper den 05.05.20, kl. 10.00.

  3. Oppheving av karantenebestemmelsene har IKKE tilbakevirkende kraft. Det betyr at de som sitter i karantene må gjøre det i tilsammen 2 uker, fra den dagen de karantenetiden startet.

  4. Smittereduserende tiltak videreføres i samme omfang som nå angående hygiene, avstand og møterestriksjoner.

Rådmannens vurdering til saken:
Antall nye smittetilfeller har vist en nedadgående trend den siste tiden. Både regionen og landet førøvrig synes å ha god kontroll på situasjonen. En lokal forskrift i Herøy, blant annet i lys av ulike vedtak i kommunene på Helgeland, anses nå som uhensiktsmessig. Smittereduserende tiltak videreføres i samme omfang som nå. Befolkningen oppfordres på det sterkeste til enhver tid å følge gjeldende smittevernfaglige anbefalinger fra helsemyndighetene.

Herøy kommune følger pandemien nøye. Vi vil justere tiltakene i forhold til pandemiens utvikling. Det er også viktig å styrke testrutinene og kapasiteten, for å kunne ha kontroll nå når vi gradvis åpner samfunnet. Dette blir særlig viktig i sommer, hvis vi får et stort trykk fra turister og hytteboere.

Presisering:
Oppheving av karantenebestemmelsene har IKKE tilbakevirkende kraft. Det betyr at de som sitter i karantene må gjøre det i tilsammen 2 uker, fra den dagen de karantenetiden startet. Begrunnelsen er at smittetrykket var større da de ble satt i karantene mens det har vist nedadgående trend siste dagene. Det presiseres også at de nasjonale smittevernreglene for utenlandsreiser, inkludert Sverige, gjelder fortsatt. 

 

Viktige-telefonnummer-Korona---korrektur.jpg

hygieneplakat-smitte.jpg

Annonser