Oppgradering av varmeanlegg på Herøy skole

Ny elektrokjel på Herøy skole_Leif Ole

Herøy skole har nylig fått på plass en ny elektrokjel som en del av en større oppgradering av dagens varmestyring for både skolen og framtidig basseng.

Etter 2020 er det ikke lenger tillatt med oljefyring. Dette innebærer at kommunen har satt i gang flere tiltak for å komme seg over på mer miljøvennlige løsninger. Den gamle oljefyren på Herøy skole er nå fjernet og det satt på plass en elektrokjel som kan levere hele 600 kilowatt. Samtidig er det elektriske anlegget oppgradert til 400 volt og den gamle el-tavlen er byttet ut til dagens standard.

Den nye elkjelen er imidlertid tenkt som en sekundær varmekilde etter at det sannsynligvis kommer på plass varmepumpe og vannbåren varme. Videre er de nye investeringen også forberedt for å få på plass SD-anlegg (sentralt driftsovervåkningsanlegg) for å styre energiforbruket på en best mulig måte.

Tas høyde for nytt basseng
- Årsaken til at elkjelen ble satt på plass først er at det etter 2020 ikke lenger er tillatt med oljefyring. I forbindelse med utredning av nytt basseng skal firmaet Sveco komme med ei utredning om hvilket alternativ som er det beste i forhold til varmepumpe og vannbåren varme. Det skal da blant annet vurders om det er best å grunnborre for å ta varme fra jorda eller om det skal ses på å hente varme fra sjøen.

- Normalt er det slik at varmepumpa skal være beregnet til å ta rundt halvparten av energibehovet mens elkjelen skal ta toppene. Grunnen til at elkjelen kan levere 600 kilowatt er at den skal kunne erstatte hele energibehovet for både bassenget og skolen dersom det oppstår feil på varmepumpa. Den gamle oljefyren hadde en teoretisk effekt på 500 kilowatt, sier driftsleder Morten Mikalsen i Herøy kommune.

I følge kommunalsjef for tekniske tjenester, Kjell Hedgard Hugaas, ligger det mange spennende forslag til energiøkonomisering som politikerne skal ta stilling til. Herøyfjerdingen vil komme tilbake til dette etter at budsjett og økonomiplan er vedtatt 15. desember 2020.

 

Ny elektrokjel på Herøy skole_ny strømtavle
En ny hovedtavle for strøm er også på plass.
Ny elektrokjel på Herøy skole_Leif Ole
Vaktmester Leif Ole Edvardsen viser oss den nye elektrokjelen som kan levere hele 600 kilowatt.
Her er den gamle hovedtavla som ble satt opp da skolen ble bygd på 60-tallet.
Her er den gamle elektriske hovedtavla som inntil nylig har vært i drift siden skolen stod ferdig i 1968.
Ny elektrokjel på Herøy skole_gammel
Den gamle elkjelen leverer 90 kilowatt og skal stå som reserveløsning inntil varmepumpe er på plass.

Annonser