Oppfordrer til vaksinering og testing

Kommuneoverlege Audun Dyrhaug Hov oppfordrer alle uvaksinerte til å vaksinere seg mot Covid-19, og oppfordrer samtid folk til å teste seg hvis de har luftveissymptomer.

Kommuneoverlege Audun Dyrhaug oppfordrer alle uvaksinerte til å vaksinere seg mot Covid-19. Han oppfordrer samtidig alle med luftveissymptomer til å teste seg.

For tiden er det veldig mange med luftveissymptomer, men svært få tester seg. Vi bekymrer oss for at det er skjult Covid-19 smitte i samfunnet. Også fullvaksinerte kan blir smittet og smitte videre. For å redusere skadeomfanget er det viktig at du tester deg tidlig.

Trykk her for å finne informasjon om hvordan du kan bestille test.

Nasjonalt og i våre nabokommuner er smitten stigende. Sannsynligheten er stor for høye mørketall. Etter hvert som tiden går er sannsynligheten stor for at et flertall av befolkningen vil bli utsatt for smitte. Er du vaksinert vil du sannsynligvis unngå Covid-19 sykdom, eller bare få milde symptomer. Er du ikke vaksinert vil du sannsynligvis få Covid-19 sykdom. De fleste vil få lette symptomer, men noen vil fremdeles bli alvorlig syk og dø. Det er bekymringsfullt at tall tyder på at rundt 1 av 10 med Covid-19 blir plaget av langvarige symptomer, «langtidscovid».

Noen føler seg usikker på vaksinen og er redd for at den kan være skadelig. Man har ingen garantier, men med tallene som foreligger i dag er sannsynligheten mye høyere for å bli alvorlig syk av Covid-19 enn av en vaksine. Sannsynligheten for å bli alvorlig syk av pfizervaksinen er svært liten. 

Selv anbefaler jeg alle mine nærmeste om å vaksinere seg.

Herøy kommune har de neste ukene god tilgang på vaksiner.
Bestill time til vaksinering ved å trykke her.

Kommuneoverlege Audun Dyrhaug Hov

Vaksinering
De nærmeste ukene er det god tilgang på koronavaksine i Herøy kommune.

Annonser