Oppfordrer flere unge menn til å delta i undersøkelse

Flyfoto Raymond Angel

Det er sendt ut en forespørsel til 50 000 nordlendinger om å delta på Fylkeshelseundersøkelsen. Datagrunnlaget skal brukes for å styrke lokal og regional samfunnsutvikling. Nå oppfordres spesielt flere unge menn til å svare på undersøkelsen, som avsluttes om morgenen mandag 17. februar 2020.

Det er sendt ut en forespørsel på sms til innbyggere over hele fylket om å delta på Fylkeshelseundersøkelsen. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvor fornøyd man er med nærmiljøet og lokale tilbud og aktiviteter, samt spørsmål om egen helse, bomiljøet, levevaner, skader og ulykker.

Svarprosenten klatrer seg stadig oppover, men svarprosenten blant unge menn burde vært høyere. Undersøkelsen stenges om morgenen mandag 17. februar så det begynner å haste med å få inn svarene. Folkehelsekoordinator Karina Kilvær oppfordrer nå alle på Herøy som har fått invitasjon om å delta om å svare på undersøkelsen.

- Informasjonen vi får fra våre innbyggere gjennom undersøkelsen vil kunne si mye om hva vi skal prioritere i vårt arbeid for en bærekraftig og lokaldrevet samfunnsutvikling i Nordland, sier folkehelsekoordinator Karina Kilvær.

Første gang i Nordland
Det er første gang en slik undersøkelse gjennomføres i Nordland. Et representativt utvalg av over 50 000 personer fra 18 år og oppover får forespørsel om å delta.

Denne undersøkelsen er en del av en nasjonal satsning i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Universitet i Tromsø, der blant annet vår nabo Troms og Finnmark allerede har gjennomført undersøkelsen i sitt fylke.

- Vi ønsker at alle som får invitasjon til å delta svarer på undersøkelsen. På denne måten kan alle bidra til forskning på fylkes- og landsbasis samt en lokal samfunnsutvikling der det tas hensyn til hverdagen, livskvaliteten og meningene til de som bor i vår kommune, sier Kilvær

Viktig med høyt svar prosent
- Undersøkelsen søker å ta opp i seg både generelle og konkrete forhold som betyr noe for innbyggerne i Herøy kommune. Resultatene vil utgjøre et svært viktig fundament for hvordan vi legger opp samfunnsplanleggingen i årene framover. Derfor er det viktig at alle som får invitasjon til Fylkeshelseundersøkelsen deltar, avslutter folkehelsekoordinator Karina Kilvær.

Flyfoto Raymond Angel
Flyfoto: Raymond Angel.

Annonser