Oppfordrer bedrifter til å handle lokalt

Flyfoto Raymond Angel

Leder i Herøy næringsforening kommer med en anmodning om å benytte lokale leverandører av tjenester så fremt dette er mulig.

Leder i Herøy næringsforening (HNF) Anne Karlsen har sendt et brev til alle medlemsbedrifter der hun oppfordrer dem til å tenke lokalt når de kjøper tjenester.

- Jeg ønsker å spre en liten tanke, som jeg håper alle kan tenke litt over. Herøy består av mange små og noen store bedrifter, og også avdelingskontorer for store konsern. 34 av disse bedriftene var medlem i HNF i 2018. Tallet vil sannsynligvis øke noe i 2019, opplyser leder Anne Karlsen.

Hun utfordrer sine medlemsbedrifter til å tenke gjennom hva de kan gjøre for at Herøy skal bli bitte litt bedre. I den sammenheng ber hun bedriftene sjekke om de kan bruke lokale leverandører i stedet for å kjøpe tjenester eksternt.

- Enkelte av bedriftene i Herøy er veldig flinke til å bruke lokale leverandører, mens noen av oss ikke er fullt så gode, men jeg tror at de fleste kan bli litt bedre, sier Karlsen.

Karlsen peker på disse punktene i sin begrunnelse:

  • Samfunnsansvar, hvis alle gjør litt.
  • Bevare, trygge og helst øke antall arbeidsplasser i Herøy, slik at man slipper å reise ut av kommunen for å komme på jobb.
  • Opprettholde butikker/serviceyrker og næringslivet i Herøy.
  • Økte inntekter til kommunen, som igjen kan opprettholde kommunale tjenester (skole, barnehager, omsorg osv.)
  • Bedre trivsel og enklere rekruttering
  • Opprettholde antall innbyggere, og kanskje bli flere.
  • Rimeligere tjenester, slipper transport- og reisekostnader

- Jeg ønsker med dette bare å oppfordre bedriftene til å ta kontakt med en lokal leverandør, der det er mulig. Har man ikke brukt disse leverandørene tidligere eller i det siste, kan det hende man får seg en overraskelse. Skal vi få et sterkere næringsliv på Herøy, bør vi stå sammen. Så støtt opp om vårt lokale næringsliv, oppfordrer leder Anne Karlsen i Herøy næringsforening.

Flyfoto: Raymond Angel

Anne Karlsen_første kvinnelige leder i næringsforeninga
Leder i Herøy næringsforening Anne Karlsen oppfordrer sine medlemsbedrifter til å handle lokalt når dette lar seg gjøre.

Annonser