Herøy skole er i gang med å ta i bruk et verktøy for å utvikle gode læringsmiljø, kalt LP-modellen. Forkortelsen LP står for læringsmiljø og pedagogisk analyse. Målet er å skape et læringsmiljø som gir gode betingelser for sosial og faglig utvikling uavhengig av det enkelte barns forutsetninger.

I den forbindelse ønsker man å gjennomføre to kartleggingsundersøkelser for måle resultatene av prosjektet. Den første undersøkelsen vil bli gjennomført denne høsten slik at skolen kan få en oversikt over om det er noen spesielle utfordringer de særlig bør arbeide med.

Neste kartleggingsundersøkelse vil bli gjennomført om to år for å se om det har skjedd noen endringer i skolens læringsmiljø.

Gjennomføres på skolen
Spørreskjema for 1.-4.trinn foregår ved at elevene sitter ved en datamaskin og får lest opp spørsmålene gjennom en talefunksjon. Elevene skal selv vurdere hvor enig de er i spørsmålet gjennom å klikke på ett av tre tilgjengelige smileys (blid – nøtral – sur).

For elevene i 5.-10. klasse er spørsmålene formet som tekst på skjerm som elevene vurderer etter en 4- eller 5-delt skala, ut i fra hvor enige eller uenige de er i påstanden.

Hele undesøkelsen foregår ved å logge seg på en internettside.

Trenger samtykke fra foredre innen fredag 18. oktober
Skolen håper at flest elever deltar på kartleggingsundersøkelsen. Det er sendt ut informasjon om undersøkelsen til alle foreldre i tillegg til en samtykkeerklæring.

- Det er ingen elever som får delta på underøkelsen uten samtykke fra foreldrene og jeg håper derfor at flest mulig av foreldrene skriver under samtykkeerklæringen og sender den med elevene til skolen innen fredag 18. oktober. Kartleggingen er helt ufarlig og blir ikke offentliggjort. Hensikten med undersøkelsen er at vi skal få til en best mulig undervisning, sier skolens LP-koordinator Ann Kristin Lenning.

Forskning
Undersøkelsen er en del av en større forskningsoppgave som gjennomføres av Høgskolen i Hedmark. Forskerne har ingen fysisk kontakt med den enkelte skole og kommunikasjonen med skolene foregår gjennom post og e-post. Det er skolens LP-koordinator som er kontaktperson og som administrerer undersøkelsen. Når elevene skal gjennomføre undersøkelsen vil en av klassens lærere være i rommet og hjelpe elevene med å logge seg på datamaskinen.

Denne læreren kan svare på eventuelle spørsmål elevene har, men har ikke lov å gå rundt å se hva elevene svarer.

Her kan dere se dokumentene som er sendt hjem med elevene.

Informasjon til foreldrene

Samtykkeerklæring