Ønsker kandidater til «Årets Reiselivsambassadør Helgeland»

Seløy

Helgeland Reiseliv ønsker forslag på kandidater til «Årets Reiselivsambassadør Helgeland» innen 15. februar 2018.

Helgeland Reiseliv skal igjen kåre årets reiselivsambassadør for Helgeland og ber nå folk om å melde inn forslag på personer/bedrifter som fortjener prisen for 2018. Prisen for 2016 gikk til Hemnes Turistforening/Rabothytta og prisen for 2017 gikk til Lånan på Vega.

Kriterier

Prisen skal gå til en person eller en bedrift / organisasjon som har:

  • Vært en sterk bidragsyter til utviklingen av Helgeland, eller deler av Helgeland, sett i et reiselivsperspektiv
  • Vært en positiv ambassadør for samarbeid og felles utvikling av reiselivet på Helgeland

Forslagene sendes til daglig leder torbjorn@visithelgeland.com

NB! Det må legges med en kort begrunnelse for hvorfor nettopp din kandidat fortjener prisen!

Styret i Helgeland Reiseliv velger ut årets kandidat basert på innsendte forslag og prisen vil bli utdelt på reiselivskonferansen i Mo i Rana 1 .- 2. mars 2018.

Frist for innsendelse settes til 15. februar.

Annonser