Ønsker forslag til fylkeskommunens kulturpris

fylkeskommunens_kulturpris
Dersom din kulturorganisasjon har lyst til å foreslå kandidater til Nordland Fylkeskommunes kulturpris for 2009 så har du frist fram til 1. november.
Nordland fylkeskommune inviterer de kommunale kulturstyrene i Nordland, kulturinstitusjonene og kulturorganisasjonene i Nord-Norge til å komme med forslag til kandidat(er) til Nordland fylkeskommunes kulturpris for år 2009.   Forslagene må bygge på gjeldende statutter (se under).   Vedkommende kandidat må ha utført et fylkesomfattende arbeid innenfor kultursektoren. Sammen med det konkrete forslaget må det også følge en utførlig begrunnelse.

Prisen er på kr. 20.000, - i tillegg til et diplom.

Det er nedsatt et eget kulturprisutvalg, som innstiller overfor Fylkesrådet.

Overrekkelsen av prisen vil skje ved åpningen av fylkestinget i desember måned.

Forslagene sendes:

Nordland fylkeskommune
Kultur- og miljøavdelingen
Fylkeshuset, 8048 Bodø

innen 1. november i år.

Av hensyn til de foreslåtte kandidatene ber vi om at navn ikke blir offentliggjort.
Saksbehandlingen i fylkeskommunen er unntatt offentligheten.

Nordland fylkeskommune innbyr hvert år de kommunale kulturstyrene i Nordland, kulturinstitusjonene og kulturorganisasjonene i Nord-Norge til å komme med forslag til kandidat(er) til Nordland fylkeskommunes kulturpris.


STATUTTER FOR NORDLAND FYLKESKOMMUNES KULTURPRIS

1. Nordland fylkeskommune deler ut en "Nordland fylkeskommunes kulturpris".
Prisen skal deles ut hvert år med mindre noe annet er bestemt, jfr. pkt. 6.

2. Formål med prisen er å yte honnør til mottakeren og å støtte arbeidet for skapende kunstnerisk og kulturell virksomhet.
Den enkelte kandidats økonomiske forhold skal ikke telle med ved vurderingen av hvem som bør tilstås kulturprisen.

3. Kulturprisen kan utdeles til utøvende kunstnere av enhver art og ellers andre som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har nedlagt fortjenstfullt arbeid til fremme av kulturlivet og som fortrinnsvis er bosatt i Nordland eller som har særlig tilknytning til fylket gjennom sin kunstneriske eller kulturelle virksomhet, eller på annen måte.

4. Hele prisbeløpet skal til vanlig tilfalle en enkelt person. I spesielle tilfeller kan de likevel deles mellom to eller flere personer.
Kunstforeninger og andre kunstneriske eller kulturelle organisasjoner faller utenfor tildelingen av prisen.

5. Fylkesordføreren i Nordland eller den han/hun bemyndiger til det foretar overrekkelsen av kulturprisen. Ved overrekkelsen bør kulturprisen ledsages av et diplom som tegn på at prisen er tildelt vedkommende.

6. Fylkesrådet treffer etter innstilling fra kulturprisutvalget avgjørelse om hvem kulturprisen skal tildeles det enkelte år. Fylkesrådet kan også avgjøre at prisen ikke skal utdeles det enkelte år. Kulturprisutvalget bør ved utarbeidelse av sin innstilling søke fagkyndig bistand og innhente uttalelser og råd fra kompetente organer i den utstrekning utvalget finner dette formålstjenlig.

Tidligere kulturprisvinnere:
1974 Dag Rødsand Svolvær Bildende kunstner
1975 Knut Moe Bodø Forfatter
1976 Carl Trond Nedberg Narvik Musiker
Håkon 0. Wika Vega Lokalhistoriker
1977 Einar Nilsskog Vefsn Bildende kunstner
1978 Harald Berg Bodø Idrettsutøver
1979 Lars Dunfjell Harran Samisk kunstner
Arnold Kvistvik Vestvik Musiker
1980 Petra & Harald Gjertsen Sund Kulturarbeider/kunsthåndverker
1981 Jack Berntsen Svolvær Visedikter/sanger
1982 Per Adde Graddis Bildende kunstner
Kajsa Zetterquist Graddis Bildende kunstner
1983 Ketil Vea Nesna Komponist
1984 Tom Sandberg Mo Idrettsutøver
1985 Dag Sørli Værøy Kulturarbeider
1986 Herbjørg Wassmo Lødingen Forfatter
1987 Lars Andreas Larssen Oslo Skuespiller
1988 Trygve Hoff— post mortem Visesanger
1989 CON BRIO og Kor/
Finn Normann Løvdahl Bodø dirigent
1990 Kaare Espolin Johnson Oslo Bildende kunstner
1991 Dag Skogheim Levanger Forfatter
1992 Susanne Lundeng Bodø Musiker
1993 Tor Jacobsen Rana Kulturarbeider
1994 Ardis Kaspersen Vega Forfatter/kulturarbeider
1995 Lofoten og Vesterålen
Orkesterforening Sortland Orkester
1996 Oscar Bodøgaard Bodø Bildende kunstner
1997 Fam. Bremnes Vågan Musikk/kulturarbeidere
1998 Anna Jakobsen Hattfjelldal Samisk kulturarbeider
1999 Madrugada Vesterålen Rockeband
2000 Eivind Thorsvik Bodø Konservator
Halvdan Sivertsen Bodø Musiker
2001 Astrid og Bjørn Hareide Bodø Barne- og ungdomsarbeid
2002 Båsmo og Ytteren IL Rana Idrettslag
2003 Ole Rabliås Nesna Kulturarbeider/musiker/historiker
2004 Steigen Sentralskole Steigen Skole
2005 Ada Einmo Jurgensen Rana Rana
2006 Svein Spjelkavik Dverberg Dverberg
2007 Jørn Andor Drage Bodø Komponist
2008 Nord Norsk revyfestival Ørnes Festival
fylkeskommunens_kulturpris

Annonser