Ønsker fellesmøte om budsjett

komstyret_svein_cato
Politikerne i Herøy ble i kommunestyret onsdag enige om å sette av tid til et felles arbeidsmøte om budsjett. 18. november klokken 18 skal politikere og administrasjon samles.

Svein Cato Jakobsen var blant de som tok til orde for å tenke nytt.
Både Svein Cato Jakobsen og Ellinor Zahl (begge Ap) tok til orde for å tenke litt annerledes i forbindelse med budsjettarbeidet.
 
Jakobsen uttrykte blant annet at han de siste årene har følt et behov for å tenke nytt i arbeidet med budsjett og at det ikke alltid er like enkelt å så løsninger når man sitter hver for seg.
 
Tenke annerledes
Ellinor Zahl foreslo blant annet at politikerne grupperer seg annerledes under budsjettmøtet.
 
For å komme i gang – og spare tid under selve kommunestyremøtet 15. desember (da budsjettet skal vedtas) – foreslo ordfører Arnt Frode Jensen at politikere og administrasjon møttes en ettermiddag og får samme informasjon.
 
Så kunne politikerne bli enige om veien videre derfra. Og kommunestyret ble enige om å samles onsdag 18. november klokken 18.
 
Budsjettets vei
Rådmann Roy Skogsholm skisserte opp budsjettarbeidets vei mot vedtak i kommunestyret 15. desember:
 
4. november: Administrasjonen setter sluttstrek for arbeidet med budsjett
12. november: Budsjettet trykkes opp
16. – 17. november: Utsending av budsjettet til formannskapets medlemmer
18. november: Felles arbeidsmøte om budsjett
24. november: Formannskapsmøte
15. desember: Kommunestyrets budsjettmøte.
 
komstyret_svein_cato
Svein Cato Jakobsen

Annonser