Den siste tiden har det stadig vekk vært kanselleringer og omdisponeringer av fergene på herøysambandet. I tillegg er hurtigbåten Thorolf tatt ut av ruta og erstattet med skyssbåten Lovundjenta som har langt mindre kapasitet og ikke tar last. Dette fører selvsagt nok en gang til store problemer for de reisende.

Mannskapsmangel
Boreal meldte torsdag ettermiddag at MF Vefsna omdirigeres til annet samband og innstilles fra fredag morgen og fram til avgang Søvik 15.15. lørdag 17. august.

Denne gang skal Vefsna gå i stedet for Petter Dass mellom Levang og Nesna på grunn av mannskapsmangel.

Ikke godt nok
Herøyfjerdingen har tatt en prat med fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo og hun medgir at hun synes at sambandet ikke drives godt nok av Boreal. Hun sier også at hun er klar over at det er svært mange kanselleringer i dette sambandet.

- Vi skal ha en gjennomgang med Boreal i løpet av høsten der dette vil bli tatt opp, sier Bjørkmo.

Uholdbar situasjon
Ordfører Arnt Frode Jensen i Herøy kommune sier til Herøyfjerdingen at han har tatt opp situasjonen i brevs form med fylkesråd for samferdsel allerede i juni. Han stiller blant annet spørsmål med om Boreal er i stand til å håndtere avtalene de har med fylkeskommunen.

- Vi satser på å få til et møte i slutten av august der vi ser både på dagens situasjon og driften ved anbudsstart i januar neste år. Til dette møtet vil også næringslivet bli invitert, sier Jensen.

Les meldingen fra Boreal
Trykk her