Olje- og gassfunn utenfor Helgeland

Side_12_ingunn_foran_kart
Statoil har funnet olje og gass like nord for Norne–feltet i Norskehavet. Det aktualiserer arbeidet med å få til ilandføring av gass på Dønna. Helgeland Helgeland Regionråd har utpekt to områder på Helgeland for ilandføring av gass, nemlig Rødøy og Dønna.
Størrelsen på funnet som Staoil nå har gjort er foreløpig beregnet til mellom 37 og 63 millioner fat olje og én til tre milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass, skriver Helgeland Arbeiderblads nettutgave i dag.
 
Funnet er gjort om lag 15 kilometer nordøst for Norne–feltet.
 
Statoil og de andre rettighetshaverne vurderer å bygge funnet ut mot Norne–feltet.
 
Herøyfjerdingens magasinutgave skrev i mars om ordfører Arnt Frode Jensen og rådmann Roy Skogsholms utålmodighet i denne saka.
 
Snarest mulig
- Her må man snarest mulig sette i gang reguleringsarbeidet, for de som tar beslutningen om hvor dette skal ligge venter ikke, sa Arnt Frode Jensen til magasinutgaven i mars og la til:
 
- Dønna holder en enorm framtids-sak i hendene og sitter med et veldig ansvar for hele regionen. Kanskje bør vi bruke HALD IKS for å få utredet området.
 
Kommunene i HALD er enige om å dele på inntektene fra eiendomsskatten som vil komme på anlegget i forbindelse med en eventuell ilandføring på Dønna.
 
Betydelige inntekter
- Bare dette vil gi betydelige inntekter til kommunene. Det vil også bli arbeidsplasser og kompetansearbeidsplasser av dette. Og samtidig jobber vi med en fastlandsforbindelse for Dønna og Herøy.
 
Hadde vi hatt denne på plass ville det kanskje blitt lettere å få ilandføring av gass til Dønna, mener Jensen.
 
Dønnaordfører Ingunn Laumann uttalte til magasinutgaven at det påtenkte området på Nord-Dønna må omdefineres til industriområde. I dag er dette definert som ”Bolig – spredt fritidsområde”.
 
Løft for hele regionen
- Vi prøver nå å finne ut hvor omstendelige vi må være. Kommunen har levert inn en beskrivelse av området og eventuelle konfliktområder. Men en ilandføring av gass på Dønna vil bli et løft for hele regionen, sa Laumann i mars.
 
- Ser vi på andre steder som har fått tilsvarende anlegg så har det medført store positive ringvirkninger.
 
Det vil skapes arbeidsplasser lokalt, sa Laumann og mener at kanskje vil mulighetene for ilandføring av gass på Dønna være med på å presse fram en fastlandsforbindelse.
 
Side_12_ingunn_foran_kart
Dønnaordfører Ingunn Laumann håper på ilandføring av gass på Dønna etter funn like utenfor helgelandskysten.
faksimile_magasinet
Fra Herøyfjerdingens magasinutgave i mars.

Annonser