Det er kanskje litt spesielt å vente til 1. november med å arrangere oktoberfest (Halloween), men gleden for barna og de andre som var tilstede var nok ikke mindre av den grunn.

- Det kom mellom 20 og 30 barn i tillegg til foreldre og besteforeldre og det ble arrangert leker av Thomas Dahlen og Iver Martin Bastessen. Det var også loddsalg og mye energi, latter og lek blant barna mens de voksne satt og pratet og koste seg, skriver Magnussen til Herøyfjerdingen,

 Øksningan ungdomslag  takker alle for frammøtet.

Alle foto: Yngve Magnussen