Økt kapasitet på herøysambandet

vefsna_legger_til_05
I løpet av uka skal Herøy kommune ha fått tilbakemeldinger fra grendeutvalg og næringsforening før formannskapet fredag uttaler seg om anbudsgrunnlaget for sambandet Herøy – Søvik. Etter møte med Statens veivesen sist uke kom det signaler om betydelig kapasitetsøkning på sambandet.
Ordfører Arnt Frode Jensen var sist torsdag i møte med Statens veivesen i Bodø og her kom det blant annet fram hva som vil ligge i den kommende anbudspakken.
 
Økning av kapasiteten
Og signalene han fikk var klare:
Det legges opp til en betydelig økning av kapasiteten i sambandet Herøy – Søvik.
 
Mer enn det kan ikke ordføreren si noe om foreløpig.
 
- Vi får vite mer når saka behandles i Veidirektoratet og Samferdselsdepartementet på denne siden av årsskiftet, sier Jensen til Herøyfjerdingen.
 
Dette er nok musikk i ørene på næringslivet i Herøy. Og nettopp næringsforeningen er aktive på banen.
 
Møte i næringsforeningen
Torsdag har foreningen invitert rådmann, ordfører og næringssjef til lunsjmøte i næringsforeningen på Brygga.
 
Tema her er næringslivets overordnede krav til ferjeruter, hurtigbåtruter og vei i Herøy.
 
Men – med spesiell fokus på anbudsgrunnlaget for ferjesambandet Herøy – Søvik som skal gjelde for de kommende åtte årene.
 
Herøy kommune legger opp til å gjennomføre møte med ledelsen i Marine Harvest i løpet av mandag.
 
Møte i Husvær og Brasøy
I kveld mandag skal Herøy kommune ha møte med grendeutvalget i Husvær og Brasøy for å diskutere det framtidige rutebehovet.
 
Her vil Herøy kommunes forslag ligge med som et diskusjonsgrunnlag.
 
Og de andre grendeutvalgene i kommunen er invitert til å komme med uttalelse om rutebehov.
 
Ut på anbud
Stortinget har som kjent bestemt at samtlige riksveisamband skal ut på anbud i løpet av året.
 
Sambandene Dønna – Alstahaug og Herøy – Søvik skal ut på anbud i samlet pakke.
vefsna_legger_til_05
Denne uka blir det diskusjon om framtidige ferjeruter i ulike fora i Herøy.

Annonser