- På grunn av koronapandemien er det 3 år siden sist vi arrangerte babysang i Herøy, men nå prøver vi å kjøre en ny runde. Og denne gangen prøver vi noe nytt: Vi vil ha samlingene på Herøy omsorgssenter, slik at de gamle som bor der har mulighet til å sitte og se og høre på. Vi tror det er en fin måte å skape kontakt mellom generasjonene på, og et kjærkomment innslag i hverdagen til de som ikke kommer seg noe sted, opplyser menighetspedagog Trine Heggheim til Herøyfjerdingen.

- Babysang er beregnet på barn 0-1 år, men det er også mulighet til å ta med eldre søsken. Vi synger, spiller, forteller rim og regler og danser med barna. Musikk og dans stimulerer barnets utvikling og nærheten mellom foreldrene og barnet. Det er ingen krav til sangstemme! Syng med den stemmen du har! Sangene og bevegelsene er enkle.

- Samlingene starter kl. 11, og vi har først en halvtimes sangstund, før vi spiser en enkel lunsj sammen og lar praten gå. Kanskje de gamle kan få hilse på babyene? Omsorgssenteret stiller med te og kaffe – så tar dere med matpakke selv. Det vil ikke koste noe å delta.

- Vi satser på babysang hver mandag formiddag i september, og første samling er dermed mandag 5. september. Møt opp ved hovedinngangen, så blir dere tatt i mot der. Hjertelig velkommen – håper mange har lyst til å benytte seg av tilbudet! (Påmelding er ikke nødvendig, bare møt opp!), sier Heggheim.

Samlingene gjennomføres av menighetspedagog Trine Heggheim og medarbeider Ellinor Olsen.