Ønsker rimeligere ferjekort

alsten_03
Når Barne- og Ungdomsrådet i Herøy møtes i ettermiddag skal rådet blant annet følge opp fire saker som er behandlet tidligere. Det gjelder blant annet ønske fra ungdom om et rimeligere ferjekort.
Ungdom som reiser en del med ferja synes det er for dyrt å kjøpe kort, og ønsker at de kunne få kjøpt kort for en lavere sum etter behov.

I dag koster et ferjekort rundt 2500 kroner, men til gjengjeld gir det store besparelser i forhold til å kjøpe billetten på ordinær måte.

Men for ungdommer kan 2500 kroner være en stor engangssum. Da Barne- og Ungdomsrådet behandlet saka 24. april i år ble det gjort vedtak om å gjøre en henvendelse til trafikkselskapet Helgelandske om saken.

Saksbehandler Liv Hansen syns denne saka er uklar og ønsker at Barne- og Ungdomsrådet skal behandle saka på nytt i dag.

Andre saker som tas opp igjen i dag er: Internettkafé: Ungdommen i Herøy har ønske om å få i gang internett-kafē, og lurer på hvordan de skal få til dette.

Enstemmig vedtak 24. april var at Herøy Barne- og Ungdomsråd tar kontakt med Herøy Brygge om saken.

Paintball Herøyungdommer ønsker å spille paintball. Dette er imidlertid ikke så enkelt å få til, da det bl.a. kreves en plass å holde på med dette.

Dessuten hører paintball inn under samme lov som luftgevær og krever derfor at personer over 18 år tar på seg ansvaret.

24. april vedtok rådet å ta kontakt med Herøy IL (eventuet andre voksne personer) for å drøfte saken.

"Ekkelt" basseng og lys i hallen 21. januar i år behandlet Herøy Barne- og Ungdomsråd to saker: Brukere av bassenget på sentralskolen klager over at bassenget er skittent og "ekkelt", og at det finnes småkryp som kravler omkring der. Det er ønske om at noe blir gjort med dette, og at bassenget blir rengjort oftere.

Det er også ønske om at lyset blir dempet i hallen, da det er for sterkt i øynene når det spilles badminton og lignende. Likeså bør varmen skrus opp, da det er for kaldt i hallen.

Herøy Barne- og Ungdomsråd har møte på rådhuset klokken 16 i dag tirsdag.
alsten_03
Ungdom i Herøy ønsker et rimeligere ferjekort enn dagens.

Annonser