Ønsker oversikt over tilgjengelig helsepersonell

rekrutteringskampanje_helsefag_2012_01_800x478

Herøy kommune forbereder seg på en situasjon der en mangler personell innen for pleie og omsorg, samt helsetjenesten i kommunen. Det kan også være aktuelt med annet fagpersonell,  som kokk og renholdere.

- Vi har ikke et akutt behov for flere helse- og omsorgsarbeidere akkurat i øyeblikket, men vi er nødt til å ta høyde for at situasjonen både kan eskalere og bli langvarig.

- På sikt kan det bli behov for flere hender enn det kommunen i utgangspunktet rår over. Vi ønsker derfor å lage en oversikt over helsepersonell og fagpersonell innen kokk og renhold som i dag ikke jobber i helsesektoren i Herøy kommune, sier kommualsjef for helse, omsorg og integrering, Siv Nilsen.

- Har du helsefaglig bakgrunn, men jobber med noe annet nå? Er du student eller er du permittert fra din egentlige jobb og ønsker å bidra?

- Dersom Herøy kommune kommer i en situasjon med mangel på helsepersonell og annet fagpersonell, er det viktig for oss å ha god oversikt og rask tilgang til tilgjengelig personell. Dette er i første omgang en registrering, og det medfører ingen forpliktelser for de som registrer seg. Kommunen vil ta kontakt med de som registrerer seg ved behov.

- Vi er takknemlige for alle som kan bidra, avslutter Nilsen.

Registrer deg på Herøy kommune sin e-post. post@heroy-no.kommune.no

Registrer disse opplysningene i e-posten:

 • Fullt navn
 • Adresse
 • E-post
 • Mobilnr.
 • Alder
 • Grunnutdanning?
 • Type kompetanse/erfaring?
 • Hvor i kommunens helsetjeneste ønsker du helst å jobbe?
 • Har du førerkort?
 • Hvilket tidsrom kan du være tilgjengelig?
 • Er du i karantene eller på vei karantene?
 • Er noen i husstanden din i risikogruppen?

Annonser