Lørdag 13. og søndag 14. april ble det avholdt felleskonserter i både Herøy og Dønna med Herøy Musikkorps og Dønnahorn. Det har lenge vært et ønske å få til et slikt fellesprosjekt mellom korpsene, men mange aktører og ulike planer gjorde det vanskelig å finne et felles treffpunkt. Denne gangen lyktes imidlertid endelig korpsene med å få til konserter både i Herøy og Dønna.

Lite publikum i Herøy
Denne helga var det mye som skjedde i både Herøy og Dønna, og da spesielt lørdag. Det ble både arrangert fotballcup på Dønna og volleyballcup på Herøy og dette må nok ta en del av skylden for at det bare var rundt 25 betalende som fikk med seg konserten i Herøy. Under konserten på Dønna var det omtrent dobbelt så mange som møtte opp.

De to korpsene spilte i hver sin avdeling før de ble samlet til et stort felleskorps med flere fellesnummer. Publikum fikk høre et variert repertoar med kjente og noen ikke fullt så kjente sanger og tilbakemeldingene fra publikum var meget gode.

Herøy Musikkorps er et lite korps med bare 13 voksne musikanter mens Dønnahorn består av både voksne og ungdom. Under helgens konserter var de over dobbelt så mange musikanter selv om det var mange som ikke kunne delta.

Konserten ble avsluttet med sangen "Venner" av Halvdan Sivertsen, som forøvrig også hadde gitt navn til konserten.

Ønsker videre samarbeid
Stein Ivar Mortensen som er dirigent for Dønnahorn sier til Herøyfjerdingen at de har planer om å sette opp en forestilling til høsten som bærer navnet "Fra Elvis til Justin Bieber".

- Det hadde jo vært artig å få med Herøy Musikkorps på dette, sier Stein Ivar. Lars Olav Mogård Larsen, som er dirigent for Herøy Musikkorps synes dette er en god idé, men sier at saken naturlig nok først må behandles i korpsets styre.