Helgeland Reiseliv skal igjen kåre årets reiselivsambassadør for Helgeland og ber nå folk om å melde inn forslag på personer/bedrifter som fortjener prisen for 2018. Prisen for 2016 gikk til Hemnes Turistforening/Rabothytta og prisen for 2017 gikk til Lånan på Vega.

Kriterier

Prisen skal gå til en person eller en bedrift / organisasjon som har:

  • Vært en sterk bidragsyter til utviklingen av Helgeland, eller deler av Helgeland, sett i et reiselivsperspektiv
  • Vært en positiv ambassadør for samarbeid og felles utvikling av reiselivet på Helgeland

Forslagene sendes til daglig leder torbjorn@visithelgeland.com

NB! Det må legges med en kort begrunnelse for hvorfor nettopp din kandidat fortjener prisen!

Styret i Helgeland Reiseliv velger ut årets kandidat basert på innsendte forslag og prisen vil bli utdelt på reiselivskonferansen i Mo i Rana 1 .- 2. mars 2018.

Frist for innsendelse settes til 15. februar.