Ønsker innspill til plan for idrett og fysisk aktivitet

idrettogfysiskaktivitet

Herøy kommune ønsker innspill til plan for idrett og fysisk aktivitet innen onsdag 16. september 2020.

Herøy kommune er nå i gang med å jobbe frem en ny plan for idrett og fysisk aktivitet. Arbeidsgruppa ønsker at alle som har innspill til planen sender dette til post@heroy-no.kommune.no, og merker e-posten med saksnummer 20/295. Frist for innsending er onsdag 16. september 2020.

- Herøy kommune – et hav av muligheter. Kommunens visjon tilsier at vi ønsker å ha mange muligheter for våre innbyggere. Dette vil også innbefatte muligheter for å drive med idrett og fysisk aktivitet, både på et høyere nivå og som lavterskeltilbud. Plan for idrett og fysisk aktivitet er primært et verktøy for å styre utbygging av større og mindre anlegg for idrett og fysisk aktivitet, dette gjelder også fysisk tilrettelegging for friluftsliv. Brukere av planen er i tillegg til politikere, ansatte i administrasjonen, idrettsorganisasjoner og engasjerte innbyggere.

- Vi håper at alle som sitter på en god idé sender dette inn. Send også gjerne inn forslag til tiltak selv om de har vært nevnt tidligere. Eksempler på tiltak kan være en ballbinge og andre nærmiljøanlegg, eller opparbeiding av tursti eller vei. Men her er det lov å bruke fantasien!

- Vi gleder oss til å høre hva innbyggerne i Herøy kommer opp med, opplyser arbeidsgruppa som består av fysioterapeut/frisklivskoordinator Mari Haave Dvergsdal, helsesykepleier/folkehelsekoordinator Karina Kilvær, og politiker Morten Hanssen.

I tillegg til disse tre er også en representant fra idrettslaget og kommunalledere Liv-Åse Lorentsen og Kjell Hedgard Hugaas en del av arbeidsgruppa.

Annonser