Ønsker forslag på kandidater

1_stig_neraas
Nå kan du innen 1. desember sende inn forslag på enkeltpersoner, lag eller bedrifter som har utmerket seg positivt i år med å skape trivsel, bolyst eller arbeidsplasser i Herøy.
Stig Neraas skal sammen med to andre velge en av disse som skal få en utmerkelse fra Herøy kommune.
- Det er veldig mye som skjer i Herøy for tiden. Vi er inne i en meget positiv periode og vi må bruke den optimisme vi har nå til økt vekst. 
 
Engasjement
Det er viktig å huske at de fleste utbygginger, skapte arbeidsplasser og tilbud vi har i dag er blitt realisert som en følge av engasjement fra enkeltpersoner.
 
Det er innsatsen til alle disse personene som gjør at vi har en så god kommune i dag, sier Stig Neraas til Herøyfjerdingen.
 
Anerkjennelse
Han har en tid jobbet med tanken om en slik anerkjennelse til personer, lag eller bedrifter som viser et spesielt engasjement som ”løfter” Herøy, skaper bolyst, trivsel eller arbeidsplasser.
 
- Personen eller personene vil bli feiret med kaffe, kaker og en liten gave.
 
Ved å feire også de små framskritt ønsker vi å sette fokus på det engasjement som blir gjort for at Herøy skal bli en enda bedre kommune.
 
Beste kommune
Den aller beste kommunen å vokse opp, bo og arbeide i, sier Neraas.
 
Han sier videre at det er de mange initiativ, små tiltak fra personer og bedrifter som til sammen ytterligere skal løfte Herøy inn i framtiden.
 
Herøy kommune ønsker å markere denne innsatsen ved å gi en liten anerkjennelse til enkeltpersoner, lag eller bedrifter for positivt initiativ, spesiell innsats eller resultat.
 
Innen 1. desember
Herøyfjerdingenes lesere oppfordres til å sende inn forslag til enkeltpersoner, lag eller bedrifter som har utmerket seg positivt i 2010 før 1. desember til Stig Neraas på:
 
E-post: bo@heroy-no.kommune.no eller ved å ringe eller sende tekstmelding til
telefon: 94 15 08 12
 
Vurderes av gruppe
De foreslåtte kandidatene blir vurdert av en gruppe på tre personer bestående av leder av næringsforeningen, leder av barne- og ungdomsrådet og prosjektleder for "Økt Bosetting".
 
Anerkjennelse vil gis til den eller de som gruppen mener har utmerket seg med engasjement som løfter Herøy, skaper bolyst, trivsel, arbeidsplasser.
 
En liten gave
Personen(ene) vil bli feiret med kaffe, kaker og utdeling en liten gave.
 
- Ved å feire også de små framskritt ønsker vi å sette fokus på det engasjement som blir gjort for at Herøy skal bli en enda bedre kommune, avslutter Stig Neraas.
 
Send inn forslag
Dermed oppfordrer Herøyfjerdingen leserne til å lete etter kandidater og sende inn forslag.
1_stig_neraas
- Ved å feire også de små framskritt ønsker vi å sette fokus på det engasjement som blir gjort for at Herøy skal bli en enda bedre kommune, sier Stig Neraas.

Annonser