Et leseombud er en person som leser høyt for andre som ikke kan lese selv. De skal fungere som en historieforteller og en gledesspreder og være et lyspunkt i hverdagen. I Herøy har det helt siden 2012 pågått en ordning med at det kommer et leseombud til omsorgssenteret og leser høyt for de som ønsker det. Tidligere var det ganske mange frivillige som delte på denne oppgaven, men i den siste tiden har det kun vært Gerd Sjåvik og Rolf Jørgensen som har hatt denne rollen. Nylig har også Nila Lorvik sagt seg villig til å være med på denne ordningen, men i og med at hun er skoleelev må tidspunktet tilpasses til dette. Mens det de første årene ble gitt et slikt tilbud hver torsdag har det den siste tiden blitt redusert til hver 14. dag.

Jelena Budesa i Herøy Frivilligsentral håper nå at flere frivillige vil melde seg til en slik tjeneste. Ordningen samarbeider med biblioteket og biblioteksjef Roar Aune om tilgang på lesestoff så det skal ikke være noe problem å få tak i lesestoff.

- De som benytter seg av ordningen kan selvsagt komme med ønsker om hva de vil høre. Noen ganger leser vi høyt fra ukeblad mens det andre ganger tas utgangspunkt i ulike bøker. Mange ganger får vi også positive opplevelser og gode samtaler med de som det leses for, sier Gerd og Rolf.

Enhetsleder Wenche S. Jørgensen på Herøy omsorgssenter skryter av opplegget og sier at hun setter stor pris på dette tiltaket.

- Det er viktig at det skjer noe for beboerne og vi er heldig som har mange som organiserer ulike tiltak til oss. Selv om det varierer hvor mange som benytter seg av denne ordningen er det uansett et positivt tiltak og en god opplevelse for de som er til stede, sier Jørgensen.

Jelena ber nå alle som kan tenke seg å være leseombud om å ta kontakt med henne på telefon 960 44 774 eller epost jelena.budesa@heroy-no.kommune.no