Herøy Frivilligsentral, «Møtestedet» ble stiftet 21.mars 2012 og fra september ble Jelena Budesa ansatt som daglig leder i 100 prosent stilling. Frivilligsentralen har som hovedmål å være bindeledd mellom folk og organisasjoner som ønsker å gjøre en frivillig innsats for mennesker som har behov for bistand. «Møtestedet» koordinerer det frivillige arbeidet og har fått i gang mange ulike aktiviteter som er basert på frivillighet.

Fra 1. januar 2015 ble driften av frivilligsentralen overtatt av Herøy kommune.

Lesevenner
I samarbeid med biblioteket er det kommet i gang en ordning der frivillige møter på Herøy omsorgssenter hver torsdag mellom kl. 12 og 13 og leser for beboerne der. Det er beboerne som skal komme med ønsker om hva de frivillige skal lese for dem.

- I dag har vi fem frivillige lesevenner som stiller opp og leser for beboerne på Herøy omsorgssenter, men vi skulle gjerne hatt flere, sier Budesa.

Leksehjelp
Jelena forteller at frivilligsentralen har satt i gang flere ulike tiltak for leksehjelp.

- Vi prøvde å sette i gang et opplegg med leksehjelp i matematikk for ungdomsskoleelever der dyktige pensjonerte lærere stilte velvillig opp, men her opplevde vi dessverre at elevene ikke stilte opp. Dette til tross for at skolens lærere hadde oppfordret de til å benytte seg av tilbudet, sier Budesa.

- Vi har nå i gang et tilbud om leksehjelp for flyktningebarn på tirsdager mellom kl. 15 og 15.30 der vi foreløpig har to frivillige som stiller opp. Her skulle vi gjerne hatt flere med slik at ikke belastningen blir for stor. De som kan tenke seg å stille opp kan kontakte Gerd Sjåvik på telefon 971 37 562, sier Jelena.

Folkebad
Jelena forteller at siden de fikk i gang tilbud om familiesvømming og folkebad på Herøy skole så har dette tilbudet tatt seg veldig opp, både med antall deltakere og frivillige badevakter.

- I dag har vi 13 godkjente badevakter som stiller opp på onsdager på de to gruppene vi har da, men skal vi utvide tilbudet må vi nok ha flere, sier Budesa.

Norskkurs, ungdomsklubb og småjobbsentral
Jelena forteller at hun på fredagskvelder og på søndager holder norskkurs for voksne og at hun gjerne kunne tenkt seg å ha noen frivillige som stilte opp av og til sammen med henne.

- Jeg holder for tiden på med en motivert gruppe og det krevende å være alene hele tiden. Det hadde derfor vært kjekt om noen kunne tenke seg å være sammen med meg av og til, avslutter Jelena Budesa.

Frivilligsentralen har også arrangert ungdomsklubb i lokalene til «Møtestedet» i flere år, men Herøyfjerdingen er kjent med at det har vært en del utfordringer med å få denne til å fungere tilfredsstillende med bare «frivillige» foreldre til stede. Det arbeides derfor med å finne en løsning på driften.

Eldre som har behov for å få utført småjobber kan også i en del tilfeller få utført dette av frivillige på «småjobbsentralen» som organiseres av Herøy Frivilligsentral.

Jelena  oppfordrer alle som kan tenke seg å stille opp som frivillig ellers har spørsmål om å ta kontakt med henne på telefon 960 44 774 eller på epost post@heroy.frivilligsentral.no