Ønsker bilder til herøykalenderen

side_23_i_robaat
Oppvekst- og kulturetaten minner om at komiteen som lager Herøykalenderen trenger bilder til kalenderen.
Det ligger helt sikkert masse bortgjemte bilder på loft og i kjellere rundt omkring, og noen av disse skulle vi gjerne hatt tak i.

Spesielt ønsker vi bilder som forteller noe om livet i gamle dager, for eksempel folk i arbeid og lek, diverse hendelser, steder og så videre.

Men det trenger ikke å være bare gamle, sort/hvite bilder. Vi tar også imot bilder fra nyere tid, helt fram til 1990-åra. Men bildene må selvfølgelig ha tilknytning til Herøy.

Det må følge flest mulige opplysninger med bildet, som for eksempel hvem som er avbildet, hva som foregår, hvilken anledning det var, tidspunkt, sted, fotograf m.m. Dess mer informasjon, dess bedre.

Bildene blir scannet etter hvert som vi får dem inn. Vi trenger derfor ikke å oppbevare innleverte bilder over lengre tid, og kan returnere dem til eieren straks etter at de er scannet. 

Bildene kan leveres/sendes til oppvekst- og kulturetaten, 8850 Herøy. Tlf. 750 68 070.

Du kan også sende bildene på e-mail til:

froydis.falk@heroy-no.kommune.no .
side_23_i_robaat
Fra Herøykalenderen, bilde fra Sandvær.(Eier av bildet: L.Indrevik)

Annonser