Det var representant Silje Morskogen (FRP) som under spørrehalvtimen lurte på hvorfor det ikke var tatt i bruk iPad til politikerne i kommunestyret. Hun mente det var på høy tid at dette kom på plass.

- Kostnadene med dette vil vi nok fort tjene inn gjennom reduserte portoutgifter, mente Morskogen.

Ordfører Arnt Frode Jensen besvarte spørsmålet og sa at dersom dette var et ønske så var det bare å sette i gang.

- Dersom gruppelederne i partiene er for dette er det bare å legge fram en sak for kommunestyret slik at vi får dette vedtatt, sa Jensen.

Etter håndsopprekking fra gruppelederne var Steinar Furu (AP) den eneste som var nølende til forslaget. Dette medførte at representant Arnt Erling (AP) nærmest "tvang" han til å rekke opp hånda. Dette stuntet vakte naturligvis mye latter fra forsamlingen.

Det blir nå administrasjonens oppgave å legge fram et forslag om innføring av nettbrett til politisk behandling.