Ønsker å starte lokallag for partiet Rødt

Rødt

Medlemmer av partiet Rødt som bor i Herøy kommune har besluttet å opprette lokallag i Herøy.

- Stiftelsesmøte vil bli avholdt 30. april og interimsgruppen ønsker alle som vil støtte arbeidet med å få etablert partilag av Rødt i vår kommune velkommen på stiftelsesmøtet. Varaordfører i Alstahaug, Hanne Benedikte Wiig, skal innlede på møtet som er lagt til 30. april (dagen før dagen), opplyser Hugo Sandoval på vegne av interimgruppen.

- Vi ønsker velkommen til alle innbyggere og kommer tilbake til tidspunkt og hvilke restriksjoner som vil gjelde i forbindelse med covid-19, avslutter Hugo Sandoval.

Sandoval ble i 2019 valgt inn i kommunestyret for Herøy bygdeliste, men har siden brutt med partiet og er opptrer nå som fristilt i både formannskapet og kommunestyret i Herøy. 

Hugo Sandoval
Hugo Sandoval har tatt initiativ til å starte lokallag for partiet Rødt i Herøy.

Annonser